Hautron lagar og sel program og løysingar for aviser og trykkerier (pre-print) basert på PDF-teknologi.
Utanom dette tek me også konsulentoppdrag innan IT generellt, men helst i samband med Internet.
Veret i Ladispoli, Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E

Koss æ vere'
på Jæren nå?

Stavanger Lufthavn (ENZV)
Klikk for vervarsling for Stavanger Lufthamn
Internet Weather Source: Stavanger / Sola, Norway WeatherOnline UK & Ireland
HAM Weather
Ekofisk (ENEK)
Klikk for vervarsling for Ekofisk
Internet Weather Source: Ekofisk WeatherOnline UK & Ireland
HAM Weather
Veret på Hauge i Klepp Weather Underground for Hauge, Klepp
Oppdaterte data for privat verstasjon på Hauge mellom Kleppe og Bryne
Veret på Friestad i Klepp Weather Underground for Friestad, Klepp
Oppdaterte data for privat verstasjon på Friestad i Klepp

Veret på Hanafjellet, Sandnes

Veret på Gurigjerde, Nedstrand Weather Underground for Nedstrand
Oppdaterte data for privat verstasjon på Nedstrand

Veret i Lysefjorden Weather Underground for Vaulen
Oppdaterte data for privat verstasjon i Lysefjorden
Veret på Nærbø Weather Underground for Nærbø
Oppdaterte data for privat verstasjon på Nærbø

Sol opp/ned Weather Underground for Stavanger
Weather Underground: Sol opp/ned
Veret i Sirevåg Weather Underground for Sirevåg
Oppdaterte data for privat verstasjon i Sirevåg

Veret på Sola flyplass Weather Underground for Stavanger Lufthamn, Sola
Veret på Haugesund flyplass Weather Underground for Haugesund Lufthamn, Karmøy
Weather Underground for Stavanger LufthamnWeather Underground for Hauge, BryneWeather Underground for Friestad, KleppeWeather Underground for Lyefjell, Bryne
Weather Underground for Bogafjell, SandnesWeather Underground for Hana (Høgevollsveien), SandnesWeather Underground for Sandnes Aust
Weather Underground for Kristianslyst, StavangerWeather Underground for NedstrandWeather Underground for BrusandWeather Underground for Trones, Sandnes
Weather Underground for Vaulen, StavangerWeather Underground for Rodamyr, StavangerWeather Underground for Spannetoppen, HaugesundWeather Underground for Espevær, Haugesund
Verdata frå Norsk institutt for planteforskning sin stasjon på Særheim i Klepp. Velg Særheim i lista Verdata frå Norsk institutt for planteforskning sin stasjon ved Tinghaug i Klepp
Velg Særheim i stasjonslista
Weather Underground for Særheim Planteforsk Klikk på ikonet for å sjå Weather Underground data for Særheim Planteforsk.
Data blir oppdatert fire gonger om dagen (01:15, 07:15, 13:15, 19:15) av verdata frå
Norsk institutt for planteforskning sine versider.

Trond HaugeMy homePage. Hautron homePage.Last edited 06-Oct-2010 Trond HAUGE