Sommerglimt

Jærsk galskap

Steinkjerringa Emelankton Aadnesen på Nærbø døydde i 1995, 105 år gammal. Men steinkjerringa hans står igjen på steinen sin og skal minna jærbuane om "å vera trufaste mot land og folk".
Eigentleg skulle ho ha stått i Stavanger, ved Kongsgård, som del av det monumentale verket "Fortiden". Men kunstnaren S. Neandros (Sørendsen bak fram) gjekk lei og drog til Amerika.
Skulpturen vart ståande på Stavanger jernbanestasjon i 25 år, og skulle øydeleggjast då Emelankton tok affære.
Han organiserte ei innsamling, frakta statuen til Vigrestad med toget, og derifrå med bil og slede til Aniksdalsheia.
To år brukte hestar og ungdommar frå Nærbø og Varhaug på å dra den tre tonn tunge "Mor Norge" ut til steinen der ho nå sit. Transporten kunne bare skje på vinterføre, men likevel sleit dei ut to sålingar på sledane. I 1927 var "Steinkjeringjå" på plass. Bare nasen hennar var blitt borte på vegen.
Galskap? Ja visst.
Heilt normal jærsk galskap
Signature
Last updated 27-juli-1996 Trond HAUGE
Fra Stavanger Aftenblad mandag 22 juli 1996.