Sommerglimt

Bjørk med krøll

Arboretet Nedanfor kafeen i Rogaland Arboret på Sviland står eit merkeleg tre. Ingen eksotisk tresort, det er ei vanleg norsk bjørk, men ho slår ein krøll på seg.
I Arboretet er dei ikkje heilt sikre på kva som har skjedd, men som ung skal bjørka ha blitt bøygd under ein stabel med stokkar. Då dei vart fjerna, svinga ho seg opp igjen på dette viset, og ser svært så sunn og vekstkraftig ut.
Nå skulle me vel filosofert litt om livsvilje og å vinna over ein dårleg start og å strekkja seg mot høge må og alt det der. Men lat oss bruka dei siste linjene til å fortelja at Arboretet fyller 25 år i år (1997), at det er eit stadig meir populært turmål der det nå er planta 10.000 tre og buskar, og at rododendron- og lønnesamlinga skal utvidast nå i jubileumsåret.
Det var skogbrannen i Melsheia i mai 1970 som rydda grunnen for Arboretet, men det var eldsjela Bjørn A. Stangebye som bygde det opp. Visjon og vilje har gjort svarte branntufter om til ein duftande, grøn oase.
Så det var visst noko symbolsk med den bjørka likevel.
the
Teikning: Kåre Eikeland
Last updated 25-nov-1997 Trond HAUGE
Fra Stavanger Aftenblad onsdag 23 juli 1997.